Amazon Alexa

Raspberry Pi üzerinde Amazon Alexa Nasıl Kullanılır?Dersbot

Dersler ile ilgili soru sorabileceğiniz sanal asistan


									


PotterHouse

Harry Potter'daki karakterler hakkında bilgi verir.

Account Finder

Girdiğiniz kullanıcının Instagram bilgilerini getiren web projesi

MicroReminder

Micro:Bit ile Aktivite Hatırlatıcısı

MicroBlock

Micro:Bit ile Engelleyici

ffplay Cache

ffplay ile tarayıcı önbelleklerini görüntülemeImageAI

ImageAI ile Nesne AlgılamaParola Oluşturucu

Python ile Parola OluşturucuCovid-19

Covid kütüphanesi ile Covid-19 uygulamasıOpenCv Karakalem Efekti

OpenCv ile karakalem efektiPytesseract Görüntü Okuma

Pytesseract ile görüntü okuma